Páginas vistas en total

miércoles, 1 de julio de 2015

Entrada en vigor de la Llei catalana de transparència

Ahir dia 30 de juny va entrar en vigor la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Entre les novetats que porta cal destacar l'establiment de silenci administratiu positiu pel que fa a les sol·licituds d'informació, tot canviant la regla de silenci negatiu que va establir la norma estatal. L'aplicació d'aquesta previsió s'estén també als procediments d'informació ambiental en el marc de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, atès el seu caràcter supletori.

No hay comentarios:

Publicar un comentario